Friday, 2 December 2011

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan Bahasa Melayu (ringkasan)


8.45  – 10.15 
pagi

2 Cemerlang

Bahasa Melayu Pemulihan


Tajuk             :   Suku kata  kv , kv+kv dan perkataan kvk
Kemahiran  :  Mengenal, menyebut dan menulis  suku kata kv, kv+kv
                        dan perkataan kvk
Hasil
Pembelajaran  : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid
                             dapat mengenal,  menyebut dan menulis  suku kata
                             kv,kv+kv dan perkataan kvk
Aktiviti :  1. Murid menyebut gambar yang dipaparkan guru.
                2. Murid menyebut ceraian kad suku kata
                3. Murid menulis suku kata menjadi perkataan
                4. Murid menjalankan latih tubi bersama guru.
                5. Murid menyelesaikan lembaran kerja.
BBM :   Kad suku kata kv, kv+kv, kv+kv+kv warna dan gambar.

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan Bahasa Melayu (ringkasan)


8.45  – 10.15 
pagi

2 Cemerlang

Bahasa Melayu Pemulihan


Tajuk             :   Suku kata  kv , kv+kv dan perkataan kvk
Kemahiran  :  Mengenal, menyebut dan menulis  suku kata kv, kv+kv
                        dan perkataan kvk
Hasil
Pembelajaran  : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid
                             dapat mengenal,  menyebut dan menulis  suku kata
                             kv,kv+kv dan perkataan kvk
Aktiviti :  1. Murid menyebut gambar yang dipaparkan guru.
                2. Murid menyebut ceraian kad suku kata
                3. Murid menulis suku kata menjadi perkataan
                4. Murid menjalankan latih tubi bersama guru.
                5. Murid menyelesaikan lembaran kerja.
BBM :   Kad suku kata kv, kv+kv, kv+kv+kv warna dan gambar.